دسته:اجتماعی

سینما هم شما را دوست ندارد آقای شهردار

ماشین زمان یا سینما؟ اگر از سینمایی ها و اهالی هنر در مورد ورود سیاستمداران به سینما و هنر...

مسیر تندرو – اتوبوس های کندرو

مسیر تندرو – اتوبوس های کندرو...

سنگ بزرگ هنوز هم علامت نزدن است؟

سنگ بزرگ هنوز هم علامت نزدن است؟ شورای شهر تبریز بعد از یک ماه وقفه در بررسی مسائل شهری در صحن...

افتخار به ۲۰۱۸

کم کم به پایان سال ۲۰۱۶ نزدیک می شویم. بیش از یک سال است که تبلیغ «تبریز ۲۰۱۸» گوش مردم را...

استفاده‌ی افراطی از شبکه‌های اجتماعی روابط اعضای خانواده‌ را مختل می‌کند

کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: حضور مستمر شبکه‌های اجتماعی در حریم خصوصی...

تست

تست

تست

تست

تست

تست