دسته:تصویر روز

سینما هم شما را دوست ندارد آقای شهردار

ماشین زمان یا سینما؟ اگر از سینمایی ها و اهالی هنر در مورد ورود سیاستمداران به سینما و هنر...

یک فعال حقوق بشر فرانسوی در حال کمک به پناهجویان

یک فعال حقوق بشر فرانسوی در حال کمک به پناهجویان در اردوگاه موسوم به جنگل در شهر بندری کاله...